Stránka na Facebooku

07.07.2013 20:54

Nájdete nás aj na : facebook:militaryhistoricalmuseum Pohronský Ruskov-Oroszka